BISTEDOKTER

‘De Bistedokter’ is vanaf 2002 als column in de Mid Frieslander verschenen en is in de loop der tijd ook overgenomen door diverse dorpskranten en websites in de regio rondom de dierenartsenpraktijk in Grou. Onze praktijk behandelt zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren, maar de meeste verhalen gaan over honden en katten. Andere diersoorten passeren echter ook geregeld de revue.

Behandelingsmogelijkheden en actuele zaken worden vaak aan de hand van patiënten die in de praktijk voor het voetlicht komen te berde gebracht. Uiteenlopende voorvallen met leuke, merkwaardige of lastige patiënten van aardige, meelevende, bijzondere of zelfs moeilijke cliënten komen aan bod. Uiteraard wordt altijd discretie betracht, maar de anekdote niet geschuwd!

De site is nog volop in aanbouw en ontwikkeling. Wilt u meer lezen van deze verhalen, kijk dan verder op de site van de bistedokter.

 

Reacties zijn gesloten.