TARIEVEN

Tarievenlijst Gezelschapsdieren

Consult tijdens het spreekuur                                                       € 31.50

Gedragsconsult (30-45 min.)                                                         € 31.50

Consult + onderzoek tweede/meerdere dieren                         €   7.50

Herhalingsconsult                                                                            € 23.50

Consult buiten het spreekuur                                                        € 44.00

Avond- / weekendconsult                                                               € 61.50

Spoed- / nachtconsult                                                                      € 82.50

Kleinvee consult (cavia, konijn)                                                      € 24.00

Dierenpaspoort                                                                                  €   6.50

Chip aanbrengen en registreren                                                     € 28.50

Administratiekosten, indien op nota                                              €  8.50

Entingen Hond  (consult+)

Puppy DP enting (hondenziekte en parvo), incl. paspoort        € 30.25*

Volledige cocktail enting                                                                 € 24.00*

Lepto (ziekte van Weil) enting                                                        € 23.00*

Kennelhoest enting (neusenting)                                                   € 27.50*

Kennelhoest enting (pneumodog)                                                  € 24.00*

Rabiës (hondsdolheid)                                                                      € 25.00*

Entingen Kat  (consult +)

Kitten enting vanaf 8 weken, incl. paspoort                                 € 30.25*

(katten- en niesziekte enting)

Katten- en niesziekte enting                                                            € 24.00*

Niesziekte enting                                                                               € 23.00*

Operatieve ingrepen Kat

Operatietarief per kwartier                                                             € 56.00

Castratie kater                                                                                   € 53.50

Castratie poes                                                                                    € 117.50

Operatieve ingrepen Hond

Operatietarief per kwartier                                                            € 56.00

Gas anesthesie per kwartier                                                           € 19.50

Castratie reu  ( afhankelijk van het gewicht, incl. narcose)    vanaf € 174.50

Castratie teef ( afhankelijk van het gewicht, incl. narcose)    vanaf € 331.00

De met * aangegeven entingen zijn exclusief het consult!

De vermelde tarieven zijn inclusief 21 % btw                               April 2018

Toelichting tarieven:

Bovenstaande tarieven betreffen meest vaccinaties en zijn verder vooral van toepassing op standaard ingrepen. Dit zijn vaststaande bedragen. We willen borg staan voor steriele omstandigheden, een veilige narcose en een goede pijnstilling. We doen geen concessies dienaangaande. Derhalve zullen we ook geen kortingen geven op bijvoorbeeld castraties en sterilisaties in bepaalde periodes. Ook niet indien er grotere aantallen tegelijk worden aangeboden. Voor elk dier wordt een schone naald, een aparte operatie set en dito handschoeisel voor de chirurg gebruikt. Uw huisdier verdient ook wat dat betreft de beste zorg.

Bij een ziek dier zijn vooraf de kosten niet altijd goed te overzien. Uiteraard gaan behandelingen altijd in overleg met de eigenaar en daar waar mogelijk zullen we een kostenraming maken. We werken echter wel met levende have. Er kunnen zich derhalve complicaties en onvoorziene omstandigheden voordoen. Daardoor is het  vooraf ook niet altijd mogelijk aan te geven welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn om het dier beter te maken. Het is dus ook niet altijd precies te vertellen hoe hoog de rekening zal oplopen. Indien mogelijk zullen we vooraf een raming maken en worden vervolgstappen daarna met u doorgesproken worden. Het is dan wel erg aan te bevelen dat u goed bereikbaar bent voor nader overleg. Vergewis u in die situatie bij de balie of we over uw juiste huidige (mobiele) telefoonnummer beschikken.

In ieder geval proberen we onze prijzen in het redelijke te houden en hopen we nare verrassingen op dat vlak te voorkomen.

Op onze behandelingsovereenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Reacties zijn gesloten.