WERKWIJZE

Onze werkwijze

Onze dagindeling is als volgt: ’s morgens van 8.00 – 9.30 uur kunt u telefonisch  bij ons terecht voor vragen, het bestellen van medicijnen en het maken van afspraken. De balie is dan ook geopend om medicijnen of dieetvoer af te halen. Het is dan geen open spreekuur, maar voor spoedgevallen kunt u wel meteen terecht. Zoals overigens de hele dag, mits u eerst maar even belt.

Na 9.30 uur zijn we op route om visites te rijden. Ook worden er dan vaak operaties uitgevoerd op de praktijk. Vanaf 13.00 – 14.30 uur is het inloopspreekuur. U hoeft daarvoor dus geen afspraak te maken. Daarna staan meestal opnieuw operaties ingepland en kunt u uitsluitend op afspraak terecht.

Katten worden meestal ’s morgens tussen 8.00 – 9.30 uur gebracht voor operatieve ingrepen; honden daarentegen komen op afspraak, zodat de eigenaar er even bij kan zijn als de patiënt onder narcose wordt gebracht. Dat is voor beide wel zo prettig en zodoende voor onszelf natuurlijk ook. Meestal kan de patiënt op een afgesproken tijdstip weer worden opgehaald, maar soms is het voor de gemoedsrust beter dat de eigenaar in de buurt blijft om erbij te zijn als de patiënt in kwestie weer bij zinnen komt.

Tussen 17.00 – 18.00 uur is het opnieuw open spreekuur. De balie is tegenwoordig op werkdagen ook de hele dag tot 18.00 uur open om medicijnen of dieetvoer op te halen.

Buiten de genoemde openingstijden en in het weekeinde zijn we altijd bereikbaar voor spoedgevallen. Voor alle zaken die niet spoedeisend zijn maar niet op het spreekuur afgehandeld kunnen worden werken we op afspraak.

Wat kunnen wij?

We zijn een eerstelijnspraktijk. Dat houdt in dat u voor alle gezondheidsproblemen van uw huisdier bij ons terecht kunt. Heel veel ingrepen kunnen wij zelf verrichten. Naast de ‘standaard ingrepen’ zoals castraties en sterilisaties doen we vrijwel alle ‘weke delen chirurgie’. Zeker bij honden gaan deze in principe met behulp van gasanesthesie. Deze is beter te sturen en te reguleren en is veiliger voor het dier. En dat werkt voor ons uiteraard dan ook prettiger. Verder beschikken we over een unit voor gebitsreiniging. Want ook de tandheelkunde is inmiddels een niet meer weg te denken onderdeel van de veterinaire zorg. En tenslotte hebben we de beschikking over een röntgenapparaat om foto’s te maken.

Uiteraard kunnen we patiënten observeren en behandelen in onze opvangruimte zolang dat noodzakelijk mocht zijn. Echter, zodra een katheter of infuus niet meer nodig is, mogen ze van ons zo snel mogelijk weer naar huis om daar verder te herstellen.

Wij zijn echter geen specialisten. Zodra we denken onvoldoende zorg te kunnen bieden, zullen we niet schromen u door te verwijzen naar klinieken in de omgeving. Dat geldt met name voor bijvoorbeeld orthopedische operaties. We hebben goede contacten met de praktijken elders in de het noorden. Wij zorgen voor het eerste contact met de kliniek waar we naartoe doorverwijzen en u kunt zelf vervolgens een afspraak maken. Op deze wijze krijgen we ook altijd een rapportage weer terug na een doorverwijzing, maar we horen uiteraard ook graag een verslag van u zelf.

Medicatie

We zijn een apotheekhoudende praktijk. De meeste medicijnen hebben we op voorraad en anders kunnen we ze bestellen. We kunnen deze medicijnen uitsluitend verstrekken als we het dier in kwestie gezien hebben of als deze op recept van een collega zijn.

Soms zijn medicijnen uitsluitend in de humane apotheek verkrijgbaar en dan schrijven we een recept daarvoor uit. Uiteraard zijn daar ook kosten aan verbonden.

Medicijnen die we hebben voorgeschreven zijn in principe uitsluitend voor de betreffende patiënt en kunnen niet worden teruggenomen. Mochten er onverhoopt medicijnen zijn  overgebleven dan kunnen we deze niet crediteren en voor andere patiënten gaan gebruiken. Zelf zou u ook geen restanten willen gebruiken. Wettelijk mogen we ze zelfs niet eens terug nemen, maar moeten deze via de wegen van chemisch afval (meestal via de gemeente) worden afgevoerd.

Betaling

We stellen het op prijs dat u behandelingen en medicijnen  of dieetvoer contant of met PIN bij de balie afrekent. Indien u een rekening wenst dan zijn daar administratiekosten aan verbonden. In uitzonderlijke gevallen kunt u in termijnen voldoen. Het is verstandig daarover tevoren afspraken met ons te maken en niet achteraf. Indien een nota niet wordt voldaan worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Als echter betaling opnieuw uitblijft, wordt deze nota door een incassobureau geïnd. Uiteraard zijn daar extra kosten mee gemoeid welke voor uw rekening zijn.

Klachten

Wij hebben dienstbaarheid hoog in het vaandel staan, zo staat te lezen op onze homepagina. En wij doen ons uiterste best om uw dieren gezond te houden of beter te maken. Niet voor niets staat op de gevel van ons praktijk pand geschreven dat we hart voor dieren hebben. Ons werk blijft echter uiteraard wel mensenwerk en waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Mocht er ooit iets onverhoopt niet goed of niet volgens uw verwachting zijn gegaan, laat het ons weten. Dan zullen we proberen een oplossing aan te dragen. Wellicht kunnen wij ervan leren en moeten we procedures aan gaan passen. In ieder geval stellen wij het op prijs dat u naar ons toe komt en er niet mee rond blijft lopen.

Reacties zijn gesloten.