Wat kunnen wij?

We zijn een eerstelijnspraktijk. Dat houdt in dat u voor alle gezondheidsproblemen van uw huisdier bij ons terecht kunt. Heel veel ingrepen kunnen wij zelf verrichten. Naast de ‘standaard ingrepen’ zoals castraties en sterilisaties doen we vrijwel alle ‘weke delen chirurgie’. Zeker bij honden gaan deze in principe met behulp van gasanesthesie. Deze is beter te sturen en te reguleren en is veiliger voor het dier. En dat werkt voor ons uiteraard dan ook prettiger. Verder beschikken we over een unit voor gebitsreiniging. Want ook de tandheelkunde is inmiddels een niet meer weg te denken onderdeel van de veterinaire zorg. En tenslotte hebben we de beschikking over een röntgenapparaat om foto’s te maken.

Uiteraard kunnen we patiënten observeren en behandelen in onze opvangruimte zolang dat noodzakelijk mocht zijn. Echter, zodra een katheter of infuus niet meer nodig is, mogen ze van ons zo snel mogelijk weer naar huis om daar verder te herstellen.

Wij zijn echter geen specialisten. Zodra we denken onvoldoende zorg te kunnen bieden, zullen we niet schromen u door te verwijzen naar klinieken in de omgeving. Dat geldt met name voor bijvoorbeeld orthopedische operaties. We hebben goede contacten met de praktijken elders in de het noorden. Wij zorgen voor het eerste contact met de kliniek waar we naartoe doorverwijzen en u kunt zelf vervolgens een afspraak maken. Op deze wijze krijgen we ook altijd een rapportage weer terug na een doorverwijzing, maar we horen uiteraard ook graag een verslag van u zelf.

Reacties zijn gesloten.